Borde streetracet på Täcktom flygfält åter införas?

  • Första mötet vid lilla Mecano
    Första mötet vid lilla Mecano
  • Hangö tidningens reportage
    Hangö tidningens reportage

Historik

Bakgrund

 

I början av 1970-talet började ett gäng ungdomar i Hangö intressera sig för amerikanska bilar och möjligheten att bygga om dem till Street Rods och Hot Rods. Aktiviteten startade i ett garage på Ängsgatan, där alla samlades på kvällarna. I rask takt dök allt flere ungdomar upp och de första amerikanska bilarna köptes. Vid samma tidpunkt knöts kontakt med den f.d. hangöbon Peter Nordström som verkar i Sverige och var en etablerad Drag Race förare. Han gav värdefull information om byggandet av Street Rods och hur man tävlar i Drag Racing.

 

Hangö Street Rods

 

När intresset var stort och antalet bilar växte blev det aktuellt att skaffa ett större garage eller en hall. Vid efterforskningar framkom att det var enklare att ansöka om utrymmen om man bildade en förening. Tiden ansågs mogen för detta och hösten 1977 bildades Hangö Street Rods r.f. som första underförening under FHRA (Finnish Hot Rod Association). Den 14 november 1977 undertecknades stiftelseurkunden för HSR i Katrinabaren i Hangö norra.

 

FHRA:s möten hölls på den tiden i Kesoilbaren i Käinby, varvid många medlemmar i HSR brukade delta. Det första året hade HSR ett tjugotal medlemmar. Våren 1978 hyrde föreningen en klubblokal på Halmstadsgatan 9 för olika aktiviteter. Åren 1980-82 ordnades juniorverksamhet för yngre medlemmar, som bl.a. omfattade modellbilsbygge. Våren 1981 deltog juniormedlemmarna Tony Rönnblad, Tomas Öblom, Kalle Sundström och Raimo Mannonen i American Car Show med sina bilar. HSR ordnade ocskå danser i folkparken för att få pengar för verksamheten.

 

En bilutställning i folkparken ordnades första gången 1979. Den var en av de första utställningarna i sitt slag i landet vid sidan av American Car Show. Utställningen blev den första i en lång serie. I dem deltog bilar från hela landet, men även från utlandet, närmast Sverige. I samband med utställningnen sommaren 1981 ordnades en uppvisningskörning på Täktom flygfält, vilket blev upptakten till kommande Street Race.

 

Det första Street Racet ordnades sommaren 1982. Det blev mycket omskrivet och kritiserat. Orsaken var att delarrangören Hangö Flygklubb inte visste vad det rörde sig om. De blev tagna "på säng" när det kom närmare 8000 åskådare. HSR har från första början varit medhjälpare vid tävlingarna, först som ordningsmän, senare som depåarrangörer samt skött depåserveringen. FHRA var tillsammans med Hangö Flygklubb officiell arrangör för det årliga evenemanget.

 

Då klubbmedlemmarna efterhand fick allt flera bilar och bilar av bättre kvalitet, blev också kraven på egna och bättre utrymmen större. Därför beslöt klubben att skaffa en hall eller motsvarande lokal. Vid förfrågning hade Hangö Stad inga lokaler att erbjuda, så HSR fick själv sköta saken. Några objekt var aktuella, de gamla bussgaragen vid Rilaxgatan och arméns verkstad vid Ankargatan. Men de var så dåliga och dyra, så man beslöt att bygga en egen hall. Byggnadslov beviljades våren 1985 och hallen var invigningsklar våren 1986.

 

Våren 1986 ordnades ett beach party på Plagen, som trots omfattande arrangemang blev en flopp. Trots bra musik och bespisning uteblev publiken. Hangö var vida kännt som Finlands Kalifornien med sina stränder och sitt fina väder, varför det ordnades flera cruising resor hit. Hösten och vintern 1986 ordnades en verksamhetskurs i bilreparation för intresserade ungdomar. Den samlade en grupp på 14 pojkar och flickor, av vilka dock bara en blev medlem.

 

Hangö Street Rods har haft flera styrelser och ordföranden under de gångna åren, klubbens medlemmar har byggt många Street Rods och Drag Race bilar. Medlemmarna har också aktivt deltagit i Street Race och Drag Race tävlingar samt i flere utställningar. Peter Nordström blev våren 1981 vald till hedersmedlem i HSR. Vid 40 års festen 2017 blev Lasse Ahlfors vald till den andra hedersmedlemmen. Under alla år har ett så kallat Rod Run arrangerats för medlemmarna med olika tävlingar och annat kul. Till de traditionella aktiviteterna har också hört regelbundna talkon i klubbhallen, julfester m.m. Under flera år ordnades en Dragrace tävling på Täcktom flygfält,  bland klubbmedlemmar under vårt årliga Rod Run i slutet av Augusti, men så steg hyran för fältet så mycket så vi fick sluta med den aktiviteten.

 

Hallbygget

 

HSR beslöt att bygga en hall på vårvintern 1985. Hangö Stad arrenderade en lämplig tomt för en symbolisk summa på Ässjegränd och byggnadslovet beviljades våren 1985. Hallytan uppår till 407 m2 och kostnadsförslaget låg på 180 000 mk. Bygget inleddes på försommaren och framskred i snabb takt. Hallen färdigställdes våren 1986 med en ståtlig invigning 3.4.1986.

En tillbyggnad uppfördes några år senare på grund av utrymmesbrist samt en bastutillbyggnad till medlemmarnas glädje.

 

Utställningar

 

Hot Rod bilutställningar började ordnas i Finland i början av 1970-talet. Första utstälningen var Vauhti Show i ishallen i Helsingfors. Därefter har det alla år ordnats utställningar i FHRA:s regi. Dessa utställningar har besökts flitigt av HSR:s medlemmar. Dessutom har Lasse Ahlfors deltagit med Wheelie Wagon 1978 vilket medförde ett första pris i klassen Race Cars. Peter Nordström vann samma klass 1981. Rofa Lindblom har också deltagit med sin Morris Minor med släpvagn i form av en tunna. Andra som deltagit i Amercan Car Show är Raimo Mannonen med sin Chevelle år 1992 samt Börje Ahlfors med sin Fiat 127 i HSR:s avdelning. Samma år deltog också Tom Fröman i American Car Show med sin Buick Cabriolet i klassen 1950-talare.

 

Då Hangö Street Rods ordnade sin första utställning år 1979 var den en av de första i landet. Bland de 20-tal utställda bilarna fanns allt från veteranbilar till trimmade gatubilar. Besökarantalet var ca 1000 personer. 1980 ordnades den största utställningen med många Hot Rods från en bilklubb i Sverige. Besökarantalet var då rekordstort , 2000 personer. 1983 besöktes utställningen av 20-talet choppers, ombyggda motorcyklar från Sverige. Vid mitten av 1980-talet blev denna typen av utställningar så vanliga att alla bilar sågs på samma utställningar. Det ledde till sjunkande antal besökare och ökade utgifter.

 

Hangö Street Rods har också deltagit i andra utställningar, t.ex. Ungdomsmässan i stadshuset 1987 och Sydspetsens Företagares mässa i Östra hamnen 2007. Klubbens medlemmar har också deltagit i utställningar i Karis och Kyrkslätt. Under de år då HSR hade juniorverksamhet deltog några pojkar i American Car Show med sina modellbilar.

 

Hangö Street Rods har ochså fungerat som medarrangörer vid flera evenamang, som t.ex. Mustangklubbens Poker Run, DoDads träffar och Vetku veteranlastbils klubbens träff i Hangö

 

Jubileums datum

 

1992 fyller klubben 15 år varvid ett jubileums compendium utges

2002 fyller klubben 25 år med ett stort reportage av V8 Magasine

2007 fyller klubben 30 år vilket firas med en utställning i Östra hamnen med egna och inbjudna bilar

2017 fyller klubben 40 år med en fest i klubbhallen

 

 

 
Dela med dig sidan:www.digg.comwww.del.icio.uswww.facebook.comwww.myspace.com