Borde racet på Täktom flygfält vara på något annat datum än Hangödagarna?

Klubben

Föreningen har som ändamål att befrämja intresse för motofordon och sunda trafikvanor. Dessa ändamål försöker föreningen förverkliga genom föranstaltande av möten, kurser, exkursioner och studieverksamhet ägnad att väcka intresse för den här verksamheten.

 
Dela med dig sidan:www.digg.comwww.del.icio.uswww.facebook.comwww.myspace.com